Projekt „Bezpieczne wsparcie” realizowany jest w partnerstwie Human Power sp. z o.o. z Centrum Samorządności i Regionalizmu. W naszym projekcie wspieramy osoby zwolnione w okresie ostatnich 6 miesięcy z przyczyn dotyczących pracodawcy, osoby które znajdują się w okresie wypowiedzenia lub osoby wciąż zatrudnione, których pracodawca w okresie ostatnich 12 miesięcy dokonywał zwolnień.
Nasza oferta jest kompleksowa i dotyczy wsparcia w poszukiwaniu pracy oraz udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Szanowni Państwo,

W dn. 6 lutego 2018 rozpoczynamy nabór zgłoszeń osób zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Zgłoszenia odbywają się poprzez wypełnienie i dostarczenie Formularza Rekrutacyjnego. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami. Nabór trwa od 6 lutego 2018 do 15 marca 2018 włącznie.

Informacji udziela Agnieszka Dąbrowska, tel. 798 955 060, e-mail: agnieszka.dabrowska@human-power.pl

 

Szanowni Państwo,

Przedłużamy termin naboru wniosków na bezzwrotne finansowe wsparcie do dnia 28 marca 2018 włącznie.